Ekip Lộc Phát Media

Trọn gói dịch vụ Quay Phim Chụp Hình Livestream

Bảng giá chụp hình Quay phim

2021

Bảng Giá QUAY PHIM

Quay phim truyền thống
Quay phim truyền thống
Chi phí 1 máy: 2.500.000
2 máy: 4.000.000
Thiết bị PMW 300
Sản phẩm Giao full file gốc
Sản phẩm Dựng ra full chương trình
Hình thức gửi Giao qua google driver
Khuyến mãi Chụp Hình trị giá 1.500.000
khi book trọn EKIP 3 Quay 1 Chụp
Khuyến mãi Giảm thêm 10% là khách hàng cũ
Quay phim doanh nghiệp
Quay phim doanh nghiệp
Chi phí 8.000.000 – 15.000.000/ gói
Thiết bị Sony FS7 & Thiết bị cân bằng
Sản phẩm Giao full file gốc
Sản phẩm Dựng ra thành phẩm từ 60s – 180s
Hình thức gửi Giao qua google driver & USB
Khuyến mãi Gói Chụp Profile Doanh Nghiệp
và Doanh nhanh khi Quay GTDN
Khuyến mãi Chụp Hậu trường Report
khi Quay GTDN
Khuyến mãi Giảm thêm 5 – 10% là khách hàng cũ
Quay phim phóng sự
Quay phim phóng sự
Chi phí 1 máy: 3.500.000
2 máy: 5.000.000
Thiết bị Sony A7 II & sony FS7
Sản phẩm Giao full file gốc
Sản phẩm Dựng ra thành phẩm Hightline 3 Phút
Hình thức gửi Giao qua google driver
Khuyến mãi Chụp Hình trị giá 1.500.000
khi book trọn EKIP 3 Quay 1 Chụp
Khuyến mãi Giảm thêm 10% là khách hàng cũ
Giới thiệu dịch vụ
Giới thiệu dịch vụ
Chi phí Từ 3.500.000/clip
Thiết bị Sony A7 II & Canon 6D
Sản phẩm Giao full file gốc
Sản phẩm Dựng ra thành phẩm từ 60s
Hình thức gửi Giao qua google driver
Khuyến mãi Chụp Hậu trường Report
khi Quay GTDV
Khuyến mãi Giảm thêm 5 – 10% là khách hàng cũ
Xem báo giá tổng thể dịch vụ quay phim
Quay phim truyền thốngQuay phim phóng sựQuay phim doanh nghiệpGiới thiệu dịch vụ
1 máy: 2.500.000
2 máy: 4.000.000
1 máy: 3.500.000
2 máy: 5.000.000
8.000.000 – 15.000.000/ gói3.500.000/clipChi phí
PMW 300Sony A7 II & sony FS7Sony FS7 & Thiết bị cân bằngSony A7 II & Canon 6DThiết bị
Giao full file gốcGiao full file gốc Giao full file gốc Giao full file gốc Sản phẩm
Dựng ra full chương trìnhDựng ra thành phẩm Hightline 3 Phút Dựng ra thành phẩm từ 60sDựng ra thành phẩm từ 60s Sản phẩm
Giao qua google driver Giao qua google driver Giao qua google driver & USBGiao qua google driverHình thức gửi
Chụp Hình trị giá 1.500.000
khi book trọn EKIP 3 Quay 1 Chụp
Chụp Hình trị giá 1.500.000
khi book trọn EKIP 3 Quay 1 Chụp
Gói Chụp Profile Doanh Nghiệp
và Doanh nhanh khi Quay GTDN
Chụp Hậu trường Report
khi Quay GTDV
Khuyến mãi
Chụp Hậu trường Report
khi Quay GTDN
Khuyến mãi
Giảm thêm 10% là khách hàng cũ Giảm thêm 10% là khách hàng cũ Giảm thêm 5% là khách hàng cũ Giảm thêm 5% là khách hàng cũ Khuyến mãi

Ảnh hậu trường dịch vụ quay phim

Bảng Giá LIVESTREAM

Quay phim truyền thống
Quay phim truyền thống
Chi phí 2 máy: 6.500.000 – 3 tiếng
3 máy: 8.500.000 – 3 tiếng
4 máy: 10.00.000 – 4 tiếng
Thiết bị Sony Full HD PMW 300
Thiết bị Wifi màng 4g 1.500.000
Thiết bị PC chuyên dụng
Bàn trộn hình
Sản phẩm Giao full file Record
Sản phẩm Dựng ra full chương trình
Hình thức gửi Giao qua google driver
Khuyến mãi Chụp Hình trị giá 1.500.000
khi book trọn EKIP 3 Quay 1 Chụp
Khuyến mãi Giảm thêm 10% là khách hàng cũ
Livestream bán hàng
Livestream bán hàng
Chi phí 1 máy: 3.500.000 – 2 tiếng
2 máy: 6.500.000 – 2 tiếng
3 máy: 8.500.000 – 2 tiếng
Thiết bị Sony Full HD PMW 300
Thiết bị Wifi màng 4g 1.500.000
Thiết bị PC chuyên dụng
Bàn trộn hình
Sản phẩm Giao full file Record
Sản phẩm Dựng ra thành phẩm từ 60s – 180s
Hình thức gửi Giao qua google driver & USB
Khuyến mãi Gói chụp hình trị giá 1.5000.000
Khi book 3 máy
Khuyến mãi Giảm thêm 5 – 10% là khách hàng cũ
Livestream talkshow, hội thảo, đào tạo trực tuyến
Livestream talkshow, hội thảo, đào tạo trực tuyến
Chi phí 1 máy: 3.500.000 – 2 tiếng
2 máy: 6.500.000 – 2 tiếng
3 máy: 8.500.000 – 2 tiếng
Thiết bị Sony Full HD PMW 300
Thiết bị Wifi màng 4g 1.500.000
Thiết bị PC chuyên dụng
Bàn trộn hình
Sản phẩm Giao full file Record
Sản phẩm Dựng ra thành phẩm Hightline 3 Phút
Hình thức gửi Giao qua google driver
Khuyến mãi Chụp Hình trị giá 1.500.000
khi book trọn EKIP 3 Quay 1 Chụp
Khuyến mãi Giảm thêm 10% là khách hàng cũ
Livestream xổ số rút thăm trúng thưởng
Livestream xổ số rút thăm trúng thưởng
Chi phí 1 máy: 3.500.000 – 2 tiếng
2 máy: 6.500.000 – 2 tiếng
3 máy: 8.500.000 – 2 tiếng
Thiết bị Sony Full HD PMW 300
Thiết bị Wifi màng 4g 1.500.000
Thiết bị PC chuyên dụng
Bàn trộn hình
Sản phẩm Giao full file Record
Sản phẩm Dựng ra thành phẩm từ 60s
Hình thức gửi Giao qua google driver
Khuyến mãi Gói chụp hình trị giá 1.5000.000
Khi book 3 máy
Khuyến mãi Giảm thêm 5 – 10% là khách hàng cũ
Xem báo giá tổng thể dịch vụ Livestream
Livestream sự kiệnLivestream talkshow, hội thảo, đào tạo trực tuyếnLivestream bán hàngLivestream xổ số rút thăm trúng thưởng
2 máy: 6.500.000 – 3 tiếng
3 máy: 8.500.000 – 3 tiếng
4 máy: 10.00.000 – 4 tiếng
1 máy: 3.500.000 – 2 tiếng
2 máy: 6.500.000 – 2 tiếng
3 máy: 8.500.000 – 2 tiếng
1 máy: 3.500.000 – 2 tiếng
2 máy: 6.500.000 – 2 tiếng
3 máy: 8.500.000 – 2 tiếng
1 máy: 3.500.000 – 2 tiếng
2 máy: 6.500.000 – 2 tiếng
3 máy: 8.500.000 – 2 tiếng
Chi phí
Sony Full HD PMW 300Sony Full HD PMW 300 Sony Full HD PMW 300 Sony Full HD PMW 300 Thiết bị
Wifi màng 4g 1.500.000Wifi màng 4g 1.500.000 Wifi màng 4g 1.500.000 Wifi màng 4g 1.500.000 Thiết bị
PC chuyên dụng
Bàn trộn hình
PC chuyên dụng
Bàn trộn hình
PC chuyên dụng
Bàn trộn hình
PC chuyên dụng
Bàn trộn hình
Thiết bị
Giao full file RecordGiao full file Record Giao full file Record Giao full file Record Sản phẩm
Giao qua google driver Giao qua google driver Giao qua google driver Giao qua google driverHình thức gửi
Gói chụp hình trị giá 1.5000.000
Khi book 3 máy
Gói chụp hình trị giá 1.5000.000
Khi book 3 máy
Gói chụp hình trị giá 1.5000.000
Khi book 3 máy
Gói chụp hình trị giá 1.5000.000
Khi book 3 máy
Khuyến mãi
Giảm thêm 10% là khách hàng cũ Giảm thêm 10% là khách hàng cũ Giảm thêm 5% là khách hàng cũGiảm thêm 5% là khách hàng cũ Khuyến mãi

Ảnh hậu trường dịch vụ Livestream

Bảng Giá CHỤP HÌNH

Bảng giá chụp hình Sản Phẩm
Nền đơn & Có người mẫu
Chi phí Nền đơn: 99.000/ sản phẩm, màu
Người mẫu: 200.000/ sản phẩm, màu
Số ảnh ChụpNền đơn: 2-3 tấm/ sản phẩm, màu
Người mẫu: 3 – 5 tấm/ sản phẩm, màu
Số ảnh RetouchNền đơn: 2-3 tấm/ sản phẩm, màu
Người mẫu: 3 – 4 tấm/ sản phẩm, màu
Sản phẩm Giao full file
Hình thức gửi Giao qua google driver
Khuyến mãi Có giá tốt khi chụp từ 10 sản phẩm
Khuyến mãi Giảm thêm 10% là khách hàng cũ
Bảng Giá chụp ảnh sản phẩm đồ ăn
Bảng giá chụp hình sản phẩm giá rẻ 99K
HÌnh Chụp Sản Phẩm Lộc Phát Media
Bảng giá chụp hình nền trắng
Bảng giá chụp ảnh Profile cá nhân Profile doanh nghiệp
Livestream talkshow, hội thảo, đào tạo trực tuyến
Chi phí Cá nhân: từ 3.500.000
Doanh nghiệp: Từ 3.5000
Thiết bị Máy Full frame
Thiết bị PC chuyên dụng đi kèm cho doanh nghiệp từ 10 nhân viên
Thiết bị Đèn Flash chuyên dụng
Sản phẩm Giao toàn bộ ảnh
Sản phẩm Chỉnh màu da. ánh sáng, cân bằng màu
Hình thức gửi Giao qua google driver
Khuyến mãi Giảm 1tr khi book kèm dịch vụ quay giới thiệu DN
Khuyến mãi Giảm thêm 10% là khách hàng cũ
Bảng giá chụp hình Profile
Bảng giá chụp hình Sự kiện
Sự kiện , Khai trương, hội thảo, trao giải
Chi phí 1 máy: 2.500.000 – 2 tiếng
2 máy: 4.500.000 – 2 tiếng
3 máy: 6.00.000 – 3 tiếng
Thiết bị Canon Full Frame
Thiết bị PC chuyên dụng
Bàn trộn hình
Sản phẩm Giao full file chụp
Sản phẩm Chỉnh màu, cân bằng ánh sáng
Hình thức gửi Giao qua google driver
Khuyến mãi Giảm thêm 1.500.000 cho dịch vụ quay khi book từ 3 máy chụp
Khuyến mãi Giảm thêm 500.000 cho dịch vụ quay khi book từ 2 máy chụp
Bảng giá chụp hình nhà máy, dây chuyền sản xuất, nội thất, các dịch vụ liên quan
Chụp nhà máy, dây chuyền sản xuất, nội thất, các dịch vụ liên quan
Chi phí Từ 3.500.000
Thiết bị Máy Full frame
Thiết bị Đèn Flash chuyên dụng
Thiết bị PC chuyên dụng để kiểm soát ảnh ngay hiện trường
Sản phẩm Giao toàn bộ ảnh
Sản phẩm Chỉnh màu da. ánh sáng, cân bằng màu
Hình thức gửi Giao qua google driver
Khuyến mãi Giảm 1tr khi book kèm dịch vụ quay
Khuyến mãi Giảm thêm 10% là khách hàng cũ
bảng giá chụp hình nhà máy
Tổng hợp những từ khóa về Bảng Giá Chụp Hình
  • Bảng giá chụp hình sản phẩm
  • Bảng giá chụp hình sự kiện
  • Bảng giá chụp hình cho shop
  • Bảng giá chụp hình mỹ phẩm
  • Bảng giá chụp hình quảng cáo
  • Bảng giá chụp hình khai trương bán hàng
  • Bảng giá chụp hình Lookbook
  • Bảng giá chụp hình quận 1, 3, 5, 7, 9, 11
  • Bảng giá chụp hình quận 2, 4, 6, 8, 1, 12
  • Bảng giá chụp hình trọn gói
https://www.youtube.com/watch?v=A1BjZrRWab0
Bảng Giá chụp hình Lộc Phát Media

Ảnh hậu trường dịch vụ Sản phẩm

Lộc Phát Media cam kết rằng :

Quý khác hàng sẽ trải nghiệm một cảm giác tuyệt vời nhất khi đến với dịch vụ trọn gói Quay phim Chụp Hình Livestream
⭐Công ty:✔️Lộc Phát Media
⭐Số điện thoại✔️0779223468
Dịch vụ chụp ảnh sản phẩm ✔️Giá rẻ
Dịch vụ livestream✔️Trọn gói chuyên nghiệp
⭐Dịch vụ quay phim✔️trọn gói