Bảng giá dịch vụ cập nhật ngày 01/01/2020 áp dụng đến 31/12/2020

Bảng Giá Dịch Vụ Quay phim chụp hình livestream

logo_locphat-150x15
LỘC PHÁT MEDIA

“CHÚNG TÔI CAM KẾT MANG LẠI GIÁ TRỊ CAO NHẤT VỚI SỐ TIỀN MANG BẠN CHI ĐỂ CHÚNG TÔI TẠO NÊN SỰ THÀNH CÔNG CỦA BẠN

— DUY TRAN CEO LOCPHATMEDIA

Bảng Giá Dịch Vụ Quay

Bảng Giá Dịch Vụ Chụp Hình

Bảng Giá Dịch Vụ Livestream

Bảng Giá Dịch Vụ Thiết kế

Bảng Giá Dịch Vụ Cho thuê